W katalogu znajduje się: 20372 firm i 4482 produktów

Tubes International Sp. z o.o.

Ul. Bystra 15A , 61-366 Poznań (woj. wielkopolskie)
Tel. 61 653 02 22 Faks. 61 653 02 20
www:
e-mail: tubes@tubes-international.com

TUBES INTERNATIONAL jest firmą zajmującą się sprzedażą profesjonalnych rozwiązań w zakresie węży i złączy przemysłowych oraz przewodów hydrauliki siłowej dla wszystkich gałęzi przemysłu. Firma została założona w 1993 roku i od początku swojej działalności skupia się na oferowaniu specjalistycznych rozwiązań węży i złączy przemysłowych. Swoje produkty oraz usługi firma sprzedaje poprzez własną sieć sprzedaży. Od początku swojej działalności TUBES INTERNATIONAL współpracuje z renomowanymi producentami z całego świata co zapewnia możliwość oferowania wyrobów spełniających najwyższe wymogi pod względem technicznym, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

 • 1993 Powstanie firmy Tubes International Sp. z o.o.
 • 1993 – 1998 Obsługa i sprzedaż produktów dla Klientów z centrali firmy.
 • 1998 Przyjęcie nowej strategii firmy poprzez tworzenie własnej sieci sprzedaży w Polsce.
 • 2001 Budowa nowoczesnej siedziby firmy wraz z zapleczem magazynowo – produkcyjnym w Poznaniu przy ulicy Bystrej 15A.
 • 2001 Strategia ekspansji zagranicznej firmy:
  • 2002 Tubes International s.r.o. Czechy 
  • 2005 TOW Tubes International Ukraina 
  • 2007 Tubes International s.r.o. Słowacja 
  • 2007 UAB Tubes International Litwa 
  • 2008 OOO Tubes International Rosja 
  • 2010 TOO Tubes International Kazachstan 
  • 2015 Tubes International Norge A/S
 • 2003 Uzyskanie certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001:2000 wydanego przez DNV.
 • 2007 Przystąpienie firmy do organizacji europejskich dostawców przemysłowych EDIS - www.edisnet.com.
 • 2007 Powstanie oddziału produkcyjnego w Białymstoku wykonującego końcówki specjalne.
 • 2008 Uzyskanie uprawnienia na produkcję przewodów zgodnie z dyrektywa ciśnieniową 97/23/WE.
 • 2010 Jest już nas 270 wysoko wykwalifikowanych pracowników.
 • 2012 Otwarcie nowego centrum magazynowo - logistycznego w Poznaniu.
 • 2013 Otwarcie przedstawicielstw firmy w Iraku. 
 • 2015 Otwarcie przedstawicielstwa firmy w Niemczech. 
 • 2015 Otwarcie sklepu internetowego. 
 • 2016 Firma zatrudnia ponad 400 wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Świadomi odpowiedzialności związanej ze sprzedażą węży i złączy przemysłowych, wytwarzaniem i naprawą przewodów elastycznych oraz sprzedażą urządzeń do produkcji przewodów, w obliczu nowych wymagań stawianych przez przemysł, deklarujemy dążyć do osiągnięcia pełnej satysfakcji naszych Klientów w zakresie oferowanego asortymentu, jakości wyrobów i usług oraz profesjonalnej obsługi, przy pełnym zaangażowaniu wszystkich pracowników Firmy.

Celem firmy jest:

 • tworzenie stabilnych podstaw rozwoju Firmy poprzez osiąganie założonych wyników ekonomicznych,
 • kompleksowa obsługa naszych Klientów w zakresie węży i złączy przemysłowych poprzez poszerzanie oferty handlowej o nowe rodzaje asortymentu,
 • zapewnienie Klientom dostępu do najnowocześniejszych wyrobów na rynku poprzez stałe aktualizowanie oferty handlowej,
 • przedstawianie Klientom atrakcyjnej oferty o zróżnicowanym systemie rabatowym,
 • poszerzanie zakresu oferowanych usług produkcyjnych poprzez wprowadzanie nowych technologii,
 • świadczenie usług wobec Klientów na najwyższym poziomie jakościowym oraz ich ciągłe doskonalenie,
 • informowanie Klientów o aktualnej ofercie Firmy poprzez prowadzenie skutecznej promocji,
 • zwiększanie dostępności oferowanych wyrobów i usług poprzez rozszerzanie rynków zbytu i rozwój sieci dystrybucji,
 • doskonalenie metod zarządzania Firmą,
 • rozwój infrastruktury i poprawa warunków pracy pracowników,
 • ciągłe doskonalenie kwalifikacji i zaangażowania pracowników poprzez system szkoleń i motywacji.

Gwarancją realizacji Polityki Jakości Firmy jest:

 • pełne zaangażowanie Kierownictwa Firmy i wszystkich pracowników w realizację celów Polityki Jakości,
 • stały przegląd spełnienia wymagań oraz osiągnięć w zakresie świadczonych usług w celu doskonalenia Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2008.

CERTYFIKATY

Podążając za oczekiwaniami naszych Klientów, reprezentujących wszystkie gałęzie przemysłu, staramy się wykonywać usługi na najwyższym światowym poziomie oraz spełniać stale rosnące wymagania w zakresie jakości, niezawodności i bezpieczeństwa.

Doskonalimy naszą organizację w oparciu o wdrożony i systematycznie rozwijany System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 i certyfikowany przez DNV GL oraz TDT-CERT.

Potwierdzenie kompetencji w zakresie wyrobów spawanych stanowi certyfikowany przez TDT-CERT system jakości zgodny z wymaganiami normy ISO 3834-2.

Posiadamy uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego do wytwarzania, modernizacji, naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, elastycznych przewodów i ramion przeładunkowych stanowiących wyposażenie systemów przeładunkowych i zbiorników transportowych, jak również uprawnienia Wojskowego Dozoru Technicznego do wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, urządzeń do napełniania uzbrojenia i sprzętu wojskowego, które są przeznaczone dla Sił Zbrojnych RP.

Firma Tubes International Sp. z o.o. otrzymała Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej - 1767H. W ofercie naszej firmy znajdują się przewody ciśnieniowe, które zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Ciśnieniowej (97/23/WE) znakowane są symbolem CE oraz wystawiana jest deklaracja zgodności WE - Moduł A1 Certyfikowany przez UDT-CERT (1433).